Çoklu Zeka

Çoklu Zeka

Okulumuzda Çoklu Zeka Kuramı baza alınarak EKLEKTİF bir program uygulanmaktadır.
 
Çoklu Zeka Nedir ?
Çoklu Zeka Kuramı'na göre, insan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal, içsel, kişiler arası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içermektedir.
 
Gardner'ın çalışmalarına göre zekâ alanları;
 
Dilsel Zekâ: Yazma, konuşma, espriler yapma
Dilsel Zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.
 
Mantıksal/matematiksel Zekâ: Problem çözme, sorgulama, hesap yapma, deney yapma.
Matematiksel - Mantıksal Zeka, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve tümden-gelim teknikleri ile düşünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri algılayabilme becerisidir
 
Görsel /alansal Zekâ: Boyama, çizme, harita okuma, motif çizme, örnek yaratma.
Görsel-Mekânsal Zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Psiko-motor becerilerin gelişmesiyle başlar, el-vücut-beyin koordinasyonunun gelişimi küçük kas gelişiminin mükemmel çalışmalarıyla geliştirilebilir.
 
Bedensel / kinetiksel Zekâ: Dans, egzersiz, spor yapma, mümkün olduğunca hareket etme.
Kinestetik-Bedensel Zekâ, aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir.
 
Müziksel / Ritmik Zekâ: Şarkı söyleme, tempo tutma, müzik dinleme, enstrüman çalma.
Müziksel - Ritmik Zekâ, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonsal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.
 
Sosyal Zekâ: Gruplarla çalışma, aracılık etme, birinin duygularını anlama.
Sosyal Zekâ insan aklının en önemli özelliklerindendir. Ünlü eğitim bilimci Humprey'e göre insan zihninin en yaratıcı kullanımı, insan ilişkilerini etkili olarak sürdürmekle olur. Kişilerarası - Sosyal Zekâ insanlarla birlikte çalışabilme, Sözel - Bedensel Zekâ dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.
 
Kişiye dönük Zekâ:Derin düşünce, hayal kurma, hedef koyma, yalnızlığı tercih etme 
Kişisel - İçsel Zekâ, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlanma, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir.
 
Çoklu Zeka Kuramı Minik Ayaklar'da Prof. Dr Elif Çelebi Öncü danışmanlığında planlar içine alınır ve uygulama sağlanır. Çocuklarımıza Kurucumuz Elif Tokkal tarafıdan çoklu zeka testi uygulanır.Velilere bilgiler verilir.Okulumuz Çoklu Zeka kuramına göre ilerlemektedir.