Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

MİNİK AYAKLAR KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ'nin vizyonu, çocukların gelişim düzeyi,ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim proğramı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran , sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren yaratıcılığı destekleyen bir eğitim anlayışına sahiptir. - Çocukların kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak onların plan oluşturma,uygulama ,tamamlama ve yorumlama yaparak kendilerini ifade etme olanağı sunarak, - Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde ,şeffaf ,geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık, - Hedefimiz ; Personelinin ,velilerinin ve öğrencilerinin bir parçası olmaktan gurur duyduğu,araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen bir kurum olmaktır.

MİNİK AYAKLAR KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ'nde öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil araştırarak,sorgulayarak,yaparak, yaşayarak,edinirler.Çocuklar özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda  birey olarak yer aldığının farkında olan ,paylaşımcı, kendini ifade eden sorumluluk sahibi,kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren gelenek ve göreneklerimize karşı  duyarlı doğayı koruyan, Atatürk ilkelerine baglı bireyler olarak eğitim görürler.