M.E.B

M.E.B

M.E.B
 
 İlköğretime hazırlık çalışmalarını, 
 Amaç kazanım listelerini,
 Program plan yapma sistematiğini,
 Değerlendirme sistemini uyguluyoruz.