ÜYE GİRİŞİ

M.Ayaklarda Eğitim

Eğitim Metodumuz

500x500_1

Bilim adamlarının insanların zihinsel gelişimleri üzerinde yapmış oldukları araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50'sinin 4 yaşına, %30'unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşında kadar gösterilen okul başarılarının %33'ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür.

Bizlerde çocukların bu önemli zihinsel gelişim dönemini destekleyecek öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemini uygulamaktayız.
Okul öncesi eğitiminde uygulanan birçok eğitim modeli vardır. Örneğin; MONTESÖRİ, REGİO EMİLİO vb. aşina olunan  bu eğitim programlarının tek başına uygulanması durumunda  her çocukta aynı hedefe ulaşılamaz. Bu sebeple,
"MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR" sloganı ile yola çıkarak eğitim sistemimizi çocuklarımızın gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak EKLEKTİF bir program belirledik :)
 

 

 

 

Bütünsel Yaklaşım
 • 0-72 aylık çocukları genel grup ve bireysel özelliklerine göre tüm gelişim alanlarında desteklemek üzere çeşitli etkinlikler bulunmaktadır. 

M.E.B

 • İlköğretime hazırlık çalışmalarını, 
 • Amaç kazanım listelerini,
 • Program plan yapma sistematiğini,
 • Değerlendirme sistemini, 
High  Scope
 • Yalnızca serbest zaman etkinliklerinde kullanmak üzere " Planla, yap, toplan,hatırla" çalışmalarını, 
 • Sınıf düzeninde "etiketleme" yi. 
Regio Emilio
 • Proje yaklaşımını,
 • Benlik algısını destekleyici çalışmaları 
Montessori
 • Duyu Eğitimi, 
 • Fen Doğa Eğitimi 
 • Öz Bakım Becerilerini Destekleyici Çalışmaları
 • Dil Geliştirici Etkinlikler 
 • Matematik Etkinlikleri
 • Kozmik Eğitim (evrensel öğrenme etkinlikleri)
 
Head Start
 • Aile Katılımı Aktivitelerini
Çoklu Zeka
 • Kişilik Gelişimi, Zihinsel Gelişim Olmak Üzere Ve Diğer Tüm Gelişim Alanları Ve Yetenek Geliştirme  Çalışmalarını
Proje
 • Haftalık günlük ya da aylık olarak düzenleyebileceğimiz proje çalışmalarını,
PYP
 • Portfolyo çalışmalarını,
 • Sorgulama çalışmalarını,
 • Çok kültürlü çalışmaları 
 • İstasyon çalışması 
 • Çember zamanı