ÜYE GİRİŞİ

Eğitim Metodlarımız

Kodlama eğitimi:

Kodlama Uygulaması ile çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri edinmelerini sağlıyoruz. Programımız alnında uzman bilgisayar öğretmenleri ile birlikte geliştirilmiştir. Bu programla çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını ve ayrıca yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Algoritmik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak temel hedefimiz. Bu program, dijital teknolojilerin doğru ve sağlıklı kullanımı, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, tablet uygulamaları, basit algoritma geliştirme, programlama, dijital hikâyeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı modüllerini içermektedir.

 

Melodika Eğitimi:

Okulumuzda önem verdiğimiz diğer eğitimimiz olan melodika enstrüman eğitimimiz. Bize göre okullardaki ve toplumdaki şiddetin ve istenmeyen pek çok davranışın önemli bir nedeni öğrencilerin yoğun programlar dolayısıyla kendine özgü rahatlama araçları ve ruhlarını doyuracak estetik aktivitelere sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Okul vizyonumuz gereği her öğrenci nota bilgisiyle bir enstrüman çalabilir durumda olmalıdır. Bizce her insan virtüöz olamayabilir ancak kendine özgü bir biçimde en az bir enstrüman çalabilir. O yüzden bizde okulumuzda 2018-2019 yılı eğitim dönemine Minik Ayaklar Kreş olarak melodika dersleri uygulayacağız.

Satranç Eğitimi:

Satranç, hayatın mikro modelini anlamaya çalışan bir düşünce bilimidir. Satranç bilimi; insanın, psikolojisini, karakterini ve çok yönlü düşünce yapısını geliştirerek, akıl çağına hazırlayan çok önemli bir eğitmendir. ??İçerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.??Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç ve eğitim konusunda pek çok araştırma olduğunu biliyoruz. Tüm bu araştırma sonuçları; düzenli olarak ilgilenilmesi halinde algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

 

Mathazone Eğitimi:

Masal Tadında Matematik

Mathazone eğitimi "bilim hayalle başlar, keşifle devam eder" düşüncesini esas alarak çocuklara matematiği ve sayıları sevdirmeyi amaçlamaktadır. Mathazone ormanı, mathazone marketi, hafıza-oyun kartları, birbirinden eğlenceli karakterleri ve hikayeleri ile birlikte çocuğun hayal gücünü geliştirerek matematiği sevdirmektedir.

Mathazone Eğitimi matematiği; duygularımızın matematiği, düşünmenin dili ve

mutlu olabilmek için problemlerimize karşı ürettiğimiz çözümler olarak tanımlamıştır.

Mathazone Eğitimi, klasik matematik etkinliklerinin yanı sıra çocuklara; Çözüm odaklılık, Tekrarlama, Deneyimleme, Oyunlaştırma-dramatize etme, Yaşayarak-deneyerek öğrenme ve Günlük yaşam becerisi kazandırmayı hedef almaktadır.

Mathazone Eğitiminde Yer Alan Kavramlar: Rakamlar, sayı doğrusu, Yönler (ileri-geri sağ-sol) ,Işlemler (+,-,=) ,Azlık, çokluk > <,Aynı-farklı, Gruplandırma (renk,şekil vb.) ,Eşleştirme ,Zaman

 

Akıl Oyunları:

Akıl Oyunları; bilgi gerektirmeyen, mantık, matematiksel ve hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Öğrencilerimizin düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak Sayısal, görsel ve mantıksal oyunları öğrenme fırsatı verip, düşünen, sorgulayan, çözümleyen öğrencilerin becerilerini geliştirmektedir.
Zekâ ve sabır, zekâ oyunlarını çözmek için gereken iki ana yetenektir. Öğrencilerimizin bu yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Sınıf içerisinde öğrencilerin hem uzamsal zekâsını, hem de tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanarak mantığını geliştirebileceği oyunlar oynatmak. Yarışmalar ve oyunlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sosyalleşmesine yardımcı olmak.
Kulüp Katılım Kriterleri: 
Araştırmacı olmak ve öğrenmeye açık olmak
Kulüp Kazanımları:
Mantık yürütmeyi geliştirir
Tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini öğretir ve geliştirir.
Hafızayı güçlendirir.
Hatalardan ders çıkarmayı öğretir.
Sosyal yönü geliştirir.
Araştırma becerisi kazandırır.

 

Lego Atölyesi:

         Lego Atölyemizde  öğrencilerimizle   belirlenen bir tema üzerinde Legolarla çalışmalar düzenliyoruz. Belirli kazanımlarımız var. Bu kazanımlar çerçevesinde aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kazanımlarımız günlük yaşam becerilerine yönelik olduğu gibi sosyal yaşam becerilerini de kapsıyor. Aynı zamanda o haftanın teması kapsamında yeni bilgiler de ediniyoruz. Lego ile oynarlarken çocuklar için çok önemli olan ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecek bazı özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örnek mi? Hayal gücünü kullanma, kendine güven, bağımsızlık, yaratıcılık, sabır, kendini doğru ifade edebilme gibi.

Ayrıca;

         Küçük kas becerilerini destekleyerek okul öncesi dönemde ileriye dönük fiziksel kazanımlarda da bulunuyoruz. Hayallerinin peşinden giden, meraklarını önemsediğimizi hisseden çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamda keyifli vakit geçiriyorlar. Bununla  birlikte öğrencilerimiz;

* Zihinsel ve psiko motor gelişimi

*  Problem çözme becerisi

Sabırlı olma

Konsantrasyon ve odaklanma

Keşfetme 

Somutlaştırma gibi beceriler kazanacaktır.

         Çocuk Zihin Gelişiminde logonun Etkisi : Yap-boz & Lego ve bulmaca çözmenin yaşlılarda Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisini ve mental azalmayı engellediği biliniyor.  Yap-boz & Lego'nun, çocuk gelişimine katkıları 8 başlık altında toplanmakladır.

         

El-göz koordinasyonu: Çocuklar Lego parçalarını eline alıp kaldırdığında, döndürdüğünde, ters çevirdiğinde kısaca kurcaladığı zaman elleri ve gözleri arasındaki bağlantıyı öğreniyorlar. Göz Lego'yu görüyor, beyin gözlerin önüne getiriyor, hangi parçanın bulunması gerektiğini ve yerleştirilmesi gerektiğini, bir parçanın neye benzemesi gerektiğini beyin saptıyor. Ve nihayetinde beyin-göz ve eller birlikte çalışarak doğru bir şekilde parçanın yerine konulmasını sağlıyor.

İnce motor becerileri:  El-göz koordinasyonunun başarısına benzer bir şekilde, Legolar, çocukların ince motor becerilerini geliştirmede çok iyi fırsattır. "Yürüme" gibi kaba motor becerileriyle karıştırılmamalıdır. İnce motor becerileri, küçük özel hareketler gerektirir. Bunu da lego sağlar. İnce motor becerileri, yazı yazma ve diğer küçük başarılar için gereklidir.

Kaba motor becerileri: Bebekler ve küçük çocuklar için kaba motor becerileri, geniş, büyük parçalı, kolay manipüle edilebilen, istiflenebilen  Lego küpleri ile gelişebilir.

Problem çözme: Problem çözme becerisi, değerli ve önemli bir beceridir. Bir çocuk çeşitli Lego parçaları ve figürlere bakarken, nereye uyabileceği veya uymayacağını çözmeye çalışır, bu aşamada  problem çözme yeteneği gelişir.

Şekil tanıma: Genç çocukların hatta bebeklerin bile gelişiminde, şekilleri tanıma ve ayırt etmeyi öğrenmek  çok önemlidir. Parçalar birleştirilmeden önce tanınabildiği ve ayırt edilebildiği sürece miniklerimize çok yardımcı olacaktır. Parçaların önce sıralanmasının fark edilmesi sağlanmalıdır.

Hafıza:  Basit yapbozlar ve diğer tip Legolar çocuğun hafıza gelişiminde önemli rol oynayabilir. Örneğin çocuk yapbozla uğraşırken, çeşitli renk, boyutlardaki parçaları anımsamaya gerek duyacak, parçaların şekilleri, renkleri beyinde çağrışım yaparak hatırlatacaktır. Parça uymazsa eğer, çocuk, onu kenara koyacak fakat ihtiyaç duyduğunda o parçanın nereye koyması gerektiğini hatırlayacaktır.

 Hedef belirleme, amaç saptama: Çocuk puzzle'la uğraşırken, daha etkili ve kolay yoldan çözmek için strateji geliştirecektir. Önce kenar ve köşe parçalarını birleştirebilir, sonra parçaları kümeler halinde renk ve şekil gruplarına ayırabilir, bir sistem içerisinde ilerleyebilir. Böylelikle daha büyük hedefler öncesinde, küçük hedeflerini başarmayı öğrenebilir.