Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl Oyunları Atölyesi

AKIL OYUNLARININ TANIMI? 
Öğrencilerin, hayat ve okul kurallarına hızlı adaptasyonunu sağlayarak onlara disiplinli bir kişilik kazandıran, uygulamalarda kullanılan materyallerin renk-boyut-şekil özellikleri sayesinde müfredat konularının öğretimine yardımcı olan,  en önemlisi de okulu zorunlu olarak değil, eğlenerek ve severek gidilen eğitim kurumu haline getiren alternatif bir eğitim sistemidir.
AKIL OYUNLARI İLE HEDEFİMİZ;
 
Özel olarak hazırlanan parçalarla;
 
-Düşünme Becerileri,
-Öğrencilerin kendini, çevresini ve olayları tanımaları,
-Uygulamada karşılaşılan problemi fark edip, planlama yapmaları ve çözüm odaklı olmaları,
-Her uygulamada farklı bir beceriyle karşılaşarak kendini geliştirmeleri,
-Geometri ve matematik konularını oyun oynayarak öğrenmeleri,
-Her öğrencinin oyunlardaki aktif rollerinden dolayı aktif kişilik kazanmaları,
-Yapılan etkinliklerden dolayı her öğrencinin proje odaklı düşünmeleri,
-Grup bilinci ve ekip ruhunun oluşması,
Her öğrencinin kendini tanıması ve becerilerini keşfetmesi sağlanmaktadır. Ve sonuçta kendini tanıyan, kendine güvenen, sorgulayan, araştıran, güçlü, mutlu, kendiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmektir.
 
Okulumuzda akıl oyunları malzemeleri  sadece oyuncak amaçlı değildir.Atölye bazlı 4-5-6 yaş Gruplarına Türkiye Zeka ve Akıl Oyunları Federasyon Başhakemi Hakan İlker Yıldırım danışmanlığında Öğretmenlerimize sürekli eğitim ile müfredat takibi ile uygulanmaktadır.